Szczegóły

Tytuł artykułu

General description of cold sprayed coatings formation and of their properties

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

bonding mechanism ; microstructure ; FEM ; high pressure cold spray ; low pressure cold spray

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

301-310

Data

29.06.2018

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/123436

×