Szczegóły

Tytuł artykułu

Facile synthesis of chitosan/CuO nanocomposites for potential use as biocontrol agents

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

chitosan ; CuO ; nanocomposite ; hydrothermal ; antibacterial activity

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

311-316

Data

29.06.2018

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/123437

×