Szczegóły

Tytuł artykułu

Pulse powered turbine engine concept – numerical analysis of influence of different valve timing concepts on thermodynamic performance

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Numer

No 3 June

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

pressure gain combustion (PGC) ; constant volume combustion (CVC) ; turbine engine ; CFD analysis ; valve timing

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

29.06.2018

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

DOI

10.24425/123444

×