Szczegóły

Tytuł artykułu

Pojęcie świadomości uwarunkowanej w filozofii tybetańskiej

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

samsara ; nirwana ; pustka ; świadomość uwarunkowana ; świadomość pierwotna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×