Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling profiles after vapour blasting

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

surface topography ; simulation ; forecasting

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229
×