Szczegóły

Tytuł artykułu

Foreword. The French and francophone novel of the extreme contemporary: forms, aesthetics, genealogies

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×