Szczegóły

Tytuł artykułu

Fictions biographiques contemporaines en France: entre le narratif et le visuel

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

biographical fictions ; writer’s portrait ; biographical portrait ; imaginary lives ; narrative identity ; images ; imaginary ; reality ; visual ; cultural memory

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×