Szczegóły

Tytuł artykułu

The Positioning Accuracy Based on the UWB Technology for an Object on Circular Trajectory

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 64

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Ultra-Wideband ; UWB ; localization ; propellers positioning ; trilateration ; location filtration

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

487-494

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2018.11.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

DOI

10.24425/123550

×