Szczegóły

Tytuł artykułu

Integrating Two Feedback Queuing Discipline into Cognitive Radio Channel Aggregation

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 64

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Cognitive Radio ; channel aggregation ; primary andsecondary users ; queue discipline

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

519–525

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2018.11.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

DOI

10.24425/123554

×