Szczegóły

Tytuł artykułu

Weak RSA Keys Discovery on GPGPU

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

cryptography ; Internet security ; intrusion prevention ; accelerated computing ; caching methods ; big numbers computing

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

25-31

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.02.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

DOI

10.24425/123561

×