Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka urbanistyczna państwa – koncepcja, zakres i struktura instytucjonalna w systemie zintegrowanego zarządzania rozwojem

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 183 Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej

Autorzy

Słowa kluczowe

urban politics ; urban policy ; spatial planning ; integrative governance of development

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×