Szczegóły

Tytuł artykułu

Zróżnicowanie dynamiki wzrostu gospodarczego polskich regionów w latach 1995–2015

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 183 Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej

Autorzy

Słowa kluczowe

economic growth ; quality of life ; regional disparities ; factors of regional development ; Poland

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×