Szczegóły

Tytuł artykułu

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi – zagraniczne doświadczenia i ich polskie implikacje

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 183 Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej

Autorzy

Słowa kluczowe

metropolitan area ; metropolitan governance ; Integrated Territorial Investment ; OECD countries ; Poland

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×