Szczegóły

Tytuł artykułu

The Assessment of Resistance to Thermal Fatigue and Thermal Shock of Cast Iron Used for Glass Moulds

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

thermal shock ; high temperature parameters ; cracking ; cast iron ; production of glass

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

173-178

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.09.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.24425/123621

×