Szczegóły

Tytuł artykułu

Technological Properties of Moulding Sands with Geopolymer Binder for Aluminium Casting

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Inorganic binder ; Geopolymer ; Sand core ; Strength ; Knock-out properties ; Aluminium

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

45-49

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.10.24

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.24425/123631

×