Szczegóły

Tytuł artykułu

Formy marytonimiczne utworzone od imienia męża w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie w przeszłości i obecnie

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Białystok region ; Narewka village and its vicinity ; peripheral Belarusian dialects ; mari-tonymic forms with the formative -iχa, -ča and -ka ; disappearance and change of function Narewka village and its vicinity

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.07.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×