Szczegóły

Tytuł artykułu

Omówienia. Recenzje. Wspomnienia: BIAŁORUŚ W DYSKURSIE NAUKOWYM. LINGWISTYKA, SOCJOLOGIA, POLITOLOGIA, pod redakcją Radosława Kalety, Warszawa: Katedra Białorutenistyki UW, 444 s.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.07.05

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×