Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmienność poboru paliwa gazowego w lokalnych źródłach ciepła obsługujących grupy budynków mieszkalnych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 102

Autorzy

Słowa kluczowe

nierównomierność zużycia gazu ; rozkład dobowy ; przygotowanie ciepłej wody użytkowej ; kotłownia gazowa

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.07.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×