Szczegóły

Tytuł artykułu

Blast Fragmentation Classification Using Number-Size (N-S) Fractal Modelin Jalal-Abad Iron Mine

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

blasting ; Fragmentation ; Number-Size (N-S) fractal model ; Jalal-Abad iron mine

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

783-796

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.24425/123697

×