Szczegóły

Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 103

Autorzy

Słowa kluczowe

model złoża rudnego ; rozcięcie złoża ; projektowanie eksploatacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

91-102

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/123707

×