Szczegóły

Tytuł artykułu

Podatna kotwa spiralna dla wyrobisk górniczych w warunkach głębokiej kopalni

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 103

Autorzy

Słowa kluczowe

stateczność wyrobisk ; obudowa kotwowa ; badania nośności kotew

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

17-28

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/123709

×