Szczegóły

Tytuł artykułu

Skuteczność kotwienia dla ochrony skrzyżowania ściana–chodnik w świetle doświadczeń KWK Knurów–Szczygłowice

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 103

Autorzy

Słowa kluczowe

obudowa kotwowa ; strefa spękań ; badania dołowe ; bezpieczeństwo pracy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

103-116

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/123710

×