Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola klastrów energii i gmin samowystarczalnych energetycznie w procesie planowania i budowaniu optymalnego energy mix

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 103

Autorzy

Słowa kluczowe

samowystarczalność energetyczna gmin ; klaster energii ; bezpieczeństwo energetyczne ; polityka energetyczna

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

171-180

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/123711

×