Szczegóły

Tytuł artykułu

Model ARIMA w prognozowaniu zużycia gazu w cyklach miesięcznych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 103

Autorzy

Słowa kluczowe

miesięczne zużycie gazu ; szereg czasowy ; kotłownia gazowa

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

145-158

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/123712

×