Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ elektromobilności na rozwój gmin i klastrów energii przy wykorzystaniu możliwości stymulacji cennikowej

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 107

Autorzy

Słowa kluczowe

elektromobilność ; gminy ; klastry energii ; stymulacja cennikowa

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

119-134

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2019.01.04

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/123717

×