Szczegóły

Tytuł artykułu

Przegląd i interpretacja błędów w wyznaczaniu parametrów fraktalnych przestrzeni porowej w oparciu o komputerową analizę obrazu

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 107

Autorzy

Słowa kluczowe

wymiar fraktalny ; lakunarność ; analiza obrazu ; przestrzeń porowa ; analiza błędu

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

171-186

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2019.01.04

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/123720

×