Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza zaopatrzenia w energię elektryczną budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej i mikroturbiny

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 107

Autorzy

Słowa kluczowe

instalacja fotowoltaiczna ; system stacjonarny ; system nadążny ; mikroturbina gazowa ; efektywność energetyczna

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

47-62

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2019.01.04

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/123721

×