Szczegóły

Tytuł artykułu

O potrzebie wyceny złóż kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 106

Autorzy

Słowa kluczowe

złoża kopalin ; wycena złóż ; użytkowanie górnicze ; rachunki narodowe

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

27-38

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/123725

×