Szczegóły

Tytuł artykułu

Możliwość rozpoznania podpermskiego podłoża południowej części monokliny przedsudeckiej w świetle istniejących materiałów geofizycznych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 102

Autorzy

Słowa kluczowe

przetwarzanie danych geofizycznych ; głębokie podłoże monokliny przedsudeckiej ; korelacja wyników badań

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.07.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×