Szczegóły

Tytuł artykułu

Zastosowanie P. arundinacea w fitoremediacji gleb skażonych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) oraz wybranymi herbicydami

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 102

Autorzy

Słowa kluczowe

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) ; skażenie gleby ; fitoremediacja ; rośliny energetyczne ; herbicydy ; 2,4-D ; MCPA

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.07.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×