Szczegóły

Tytuł artykułu

Przeglądy i recenzje: Jerzy Jarowiecki "Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918–2000", Wrocław 2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, ss. 311, ISBN 978-83-64389-61-0

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×