Szczegóły

Tytuł artykułu

Pożegnanie. [ Profesor dr hab. Anna Drzewicka 1932–2018]

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 1 (346)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.07.10

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×