Szczegóły

Tytuł artykułu

Casting Technology Experiment and Computer Modeling of Ornaments from Bronze Age

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

archeometallurgy ; copper alloys ; investment casting technology ; lost-wax casting ; modeling

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

1329-1337

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.10.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.24425/123808

×