Szczegóły

Tytuł artykułu

Preparation of Nickel Powders by Reduction of Nickel Hydroxide Usingthe Taylor Fluid Flow

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

nanocrystalline ; cryomilling ; Ti alloy ; X-ray diffraction ; size-strain plot method

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

1443-1447

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.10.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.24425/123825

×