Szczegóły

Tytuł artykułu

Relacje między Kościołem Janowym a judaizmem rabinicznym w świetle najnowszych badań

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2016

Numer

Tom 11

Autorzy

Słowa kluczowe

polemika ; separacja ; pisma Janowe ; judaizm rabiniczny

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1896-3226
×