Details

Title

Wspomnienie: Profesor Zbigniew Strzelecki – użytkownik i popularyzator statystyki w badaniach procesów ludnościowych

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 178

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0079-3507
×