Szczegóły

Tytuł artykułu

Terytorializacja interwencji i wykorzystanie endogenicznych potencjałów w polityce rozwoju Mazowsza

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 178

Autorzy

Słowa kluczowe

ecological farming ; information technology services and business process outsourcing sector ; Mazovia’s specializations

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×