Szczegóły

Tytuł artykułu

CSR na Mazowszu – wymiar instytucjonalny

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 178

Autorzy

Słowa kluczowe

business ; corporate social responsibility ; CSR ; institutions ; Mazovia ; organisations ; public administration

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×