Szczegóły

Tytuł artykułu

Płatności ONW jako instrument przeciwdziałający depopulacji na obszarach wiejskich w Polsce

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 178

Autorzy

Słowa kluczowe

depopulation ; Less Favoured Areas ; LFA payments ; rural development

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×