Szczegóły

Tytuł artykułu

Zależność między typem zabudowy mieszkaniowej a poczuciem bezpieczeństwa. Przykład Poznania

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 178

Autorzy

Słowa kluczowe

Poznań ; residential area ; sense of security

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×