Details

Title

Noty o autorach

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 178

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Identifier

ISSN 0079-3507
×