Szczegóły

Tytuł artykułu

An embedded beamformer for a PID-based trajectory sensing for an autonomous vehicle

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 25

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

autonomous vehicle ; beamforming ; trajectory follower ; ultrasonic obstacle detector ; measurements ; sensors

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

561–575

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.24425/123891

×