Szczegóły

Tytuł artykułu

Dekoracja rzeźbiarska fasady Teatru Wielkiego w Warszawie

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2016

Numer

No XLI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×