Szczegóły

Tytuł artykułu

Spis treści

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2017

Numer

No XLII

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2017

Typ

Spis treści / Contents

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×