Szczegóły

Tytuł artykułu

Protestancka architektura sakralna na Śląsku Cieszyńskim w XX i XXI wieku

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2017

Numer

No XLII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×