Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy: Bogactwo oświeceniowych widoków (Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia, red. naukowa Bożena Mazurkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 312, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3343)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×