Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy: W drodze do sławy (Franciszek Ziejka, W drodze do sławy. Studia i szkice, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 374)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2016

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×