Details

Title

Modernizacja zabytkowych polskich dworców kolejowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2016

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0023-5865
×