Details

Title

O „poetyce” eksperckich recenzji wniosków w konkursie NCN FUGA

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2015

Volume

Tom 38

Authors

Keywords

evaluation of grant applications ; poetics rhetoric

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585
×