Szczegóły

Tytuł artykułu

Próba diagnozy stanu subdyscypliny pedagogika szkoły/szkolna

Tytuł czasopisma

Rocznik Pedagogiczny

Rocznik

2015

Wolumin

Tom 38

Autorzy

Słowa kluczowe

school pedagogy ; subdiscipline ; academic and didactic activity

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0137-9585
×